Kontakt

Grzegorz Olek

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

ur. 1987, duchowny ewangelicki, studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2006-2011), studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim (2010-2012), doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2011- ), stypendysta niemieckiego komitetu Światowej Federacji Luterańskiej na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Eberhard Karls Universität Tübingen (2012-15). Magisterium z teologii uzyskane na podstawie pracy pt. Porównawcza analiza synchroniczna opisów uzdrowień i opętań w dwutomowych dziele Łukasza z wykorzystaniem elementów analizy retorycznej i gramatyki kognitywnej (2011).

Zainteresowania badawcze: dwutomowe dzieło Łukasza i świat hellenistyczno-rzymski, Septuaginta i NT, narratologia i inne metody literackiej analizy Nowego Testamentu.

 

grzegorz.olek[at]gmail.com