Kontakt

dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego, University of Glamorgan oraz University of Wales, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), opiekun Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja we Wrocławiu.