Kontakt

dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Artykuły

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT, ur. 25.11.1966, studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1985-1991) oraz uzupełniające na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1992-1993); stopień magistra teologii uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. Egzegeza i teologia Księgi Jonasza (1991), stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie rozprawy doktorskiej Historia redakcji pierwszej części Księgi Deuteroizajasza (Iz 40-48) (1999), a stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie m.in. książki Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu Księgi Hioba oraz mów Hioba, Warszawa 2010 (2011), autor podręcznika akademickiego Egzegeza Starego Testamentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych, Warszawa 2004, tłumacz (m.in. Browning W.R.J., Słownik biblijny, Warszawa 2009).

 

Główne zainteresowania badawcze: egzegeza Starego Testamentu/Biblii hebrajskiej.

 

Kontakt (e-mail): jakubsla[at]wp.eu i jakubsla[at]chat.edu.pl.